Cập nhật thường xuyên các chính sách, văn bản pháp luật mới

Cập nhật thường xuyên các chính sách, văn bản pháp luật mới về luật thuế, luật kế toán, thông tư nghị định kế toán, thuế mới nhất năm

 • Nhưng công ty báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán

  21-11-2017

  Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định Theo Khoản 1 và khoản 2 Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập, quy định như sau:

  Chi tiết →

 • Mức xử phạt đối với công ty không nộp hoặc chậm nộp báo cáo tài chính quyết toán năm.

  21-11-2017

  Báo cáo tài chính quyết toán năm, một nhiệm vụ không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp.

  Chi tiết →

 • nộp mẫu 06 trước ngày 20/12/2016

  21-09-2015

  Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp tính thuế; Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính; Căn cứ các quy định về việc áp dụng phương pháp kê khai thuế GTGT; Đối với Doanh nghiệp kê khai theo quý có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ từ quý 4/2015 đến quý 3/2016 dưới 1 tỷ đồng hoặc doanh nghiệp kê khai theo tháng có tổng doanh thu bán hàng hóa từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2016 dưới 1 tỷ đồng tự nguyện áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ 01/01/2017 thì phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2016. Nếu sau ngày 20/12/2016, Doanh nghiệp tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ thuộc diện phải nộp mẫu 06/GTGT vẫn chưa gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế thì cơ quan thuế sẽ áp dụng phương pháp TRỰC TIẾP với các trường hợp còn lại.

  Chi tiết →

 • Mức đóng thuế môn bài mới nhất năm 2017

  21-09-2015

  cách lập tờ khai thuế môn bài, mức đóng thuế môn bài mới nhất năm 2017 và cách xác định mức thuế phải đóng

  Chi tiết →

 • Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

  21-09-2015

  mức lương căn bản năm 2017

  Chi tiết →

Facebook chat